Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø   Skriftlig fremstilling
 
Velkommen til våre ressursside om skriftlig akademisk fremstilling. Siden er beregnet på studenter på bachelor-, master- og profesjonstudiet, og vil være til nytte særlig i startfasen av arbeidet med semesteroppgaven, BA-oppgaven eller hovedoppgaven.
Kommentarer? Kontakt F. Svartdal
Generelle råd og vink
Litteratur
Bestemmelser for oppgaver ved IPS Råd og vink m/ øvelser [mer stoff kommer]
  • Generelt om format: Tittelside | Marger | Overskrifter | Avsnittsmarkering
  • Litteratur: Referanser | Referanser fra nettet | Fusk og plagiat
  • Skriveteknikk: Avsnittet | Argumentasjon | Nivåer i fremstilling

  • EMPIRISK ARTIKKEL
  • Artikkelens struktur I: Tittel | Sammendrag | Innledning | Metode
  • Artikkelens struktur II: Resultater | Diskusjon | Litteratur | Appendix
  • Presentasjon av resultater: Statistiske prosedyrer | Figurer | Tabeller

  • TEORETISK ARTIKKEL
  • Artikkelens struktur I: Tittel | Sammendrag | Innledning | Diskusjon av problemstillinger
  • Artikkelens struktur II: Litteratur | Appendix
APA-standarden: Ressurs-sider